Siatkówka w nowej szkole w Książenicach

Re: Siatkówka w nowej szkole w Książenicach

Postprzez Łukasz Zemka » N paź 14, 2012 2:27 pm

Ja tylko od siebie dodam, że jestem przeciwny "gratisowej" hali. Doświadczenie mnie już nauczyło, że jeżeli grający nie płacą za halę, to w połowie semestru można się spodziewać, że jedynie kilka osób będzie przychodziło grać - czasami nawet nie da się grać. Wynajmowałem już kilka sal do gry w siatkówkę i jest to reguła. Natomiast jeżeli jakimś cudem udałoby się jednak wynajmować halę bezpłatnie, to jestem dalej za zbieraniem pieniędzy z przeznaczeniem na jakiś konkretny cel (np. przekazanie Stowarzyszeniu Nasze Opypy ;-) )
Łukasz Zemka
 
Posty: 519
Dołączył(a): Pn paź 11, 2010 8:58 am
Imię: Łukasz

Re: Siatkówka w nowej szkole w Książenicach

Postprzez Dariusz Kuzma » Cz sty 17, 2013 5:29 pm

Zapraszam nowe osoby - zwolniło się kilka miejsc.
Może ktoś jest chętny?

Termin: czwartki 19:30-21:00

Pozdrawiam,
Darek
Administrator forum http://opypy.waw.pl Strona firmowa http://likesoft.pl tel. 602 389 106
Avatar użytkownika
Dariusz Kuzma
 
Posty: 525
Dołączył(a): N paź 10, 2010 12:37 am
Imię: Dariusz

Re: Siatkówka w nowej szkole w Książenicach

Postprzez Dariusz Kuzma » Cz lut 21, 2013 4:29 pm

Rozpoczynam zapisy na nowy semestr od 1 marca do 30 czerwca 2013.

termin: czwartki godz. 19:30 - 21:00

Proszę wpisowe (ustaliliśmy na 100zł) przelać na konto do 1 marca 2012:
Dariusz Kuźma
03 1140 2004 0000 3002 1436 7011
tytułem: siatkówka 2 semestr - Imię Nazwisko

Potwierdzenie i info proszę przesłać na maila.

Po rozliczeniu kosztu sali i zakupu ew. piłki będzie rozliczenie końcowe.
Administrator forum http://opypy.waw.pl Strona firmowa http://likesoft.pl tel. 602 389 106
Avatar użytkownika
Dariusz Kuzma
 
Posty: 525
Dołączył(a): N paź 10, 2010 12:37 am
Imię: Dariusz

Re: Siatkówka w nowej szkole w Książenicach

Postprzez Dariusz Kuzma » Wt mar 12, 2013 5:30 pm

Lista zawodników na drugi semestr jest już zamknięta.
Z tego co wiem, są jeszcze miejsca na siatkówce w poniedziałki od 19-21:00.
Administrator forum http://opypy.waw.pl Strona firmowa http://likesoft.pl tel. 602 389 106
Avatar użytkownika
Dariusz Kuzma
 
Posty: 525
Dołączył(a): N paź 10, 2010 12:37 am
Imię: Dariusz

Re: Siatkówka w nowej szkole w Książenicach

Postprzez Dariusz Kuzma » Pt sie 23, 2013 2:13 pm

Opypy TEAM organizuje zajęcia z siatkówki w szkole w Książenicach.
W tym roku trzeba będzie wystartować w przetargu.
W związku z tym musimy mieć wystarczającą listę uczestników aby określić maksymalny poziom wynajmu hali.

Proponuję stworzyć dwie grupy:
1 - średni amatorzy
2 - początkujący amatorzy

Do pierwszej grupy mam już zapisane 12 osób (z poprzedniego semestru) jeszcze przewiduję 4 miejsca.

Chętni proszę zapisać się do mnie mailowo ( Imie, Nazwisko, telefon)

Pozdrawiam,
Dariusz Kuźma
tel. 602 389 106
Administrator forum http://opypy.waw.pl Strona firmowa http://likesoft.pl tel. 602 389 106
Avatar użytkownika
Dariusz Kuzma
 
Posty: 525
Dołączył(a): N paź 10, 2010 12:37 am
Imię: Dariusz

Re: Siatkówka w nowej szkole w Książenicach

Postprzez Dariusz Kuzma » Wt wrz 03, 2013 12:14 pm

Pozostały jeszcze dwa wolne miejsca....
Kto pierwszy ten lepszy.

We czwartek zaczynamy o 19:00 w szkole w Książenicach.

poniżej przedstawiam propozycję regulaminu zajęć:
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH
Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje wszystkie osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach sportowych organizowanych przez Opypy TEAM zwane dalej Organizatorem lub Instruktorem.
I Warunki uczestnictwa w zajęciach
1. Rejestracja na zajęcia sportowe odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej http://www.opypy.waw.pl lub kontaktując się bezpośrednio z Organizatorem. Uczestnik może się zarejestrować jako ‘abonamentowy’ – bierze udział w każdych zajęciach, oraz jako uczestnik ‘sporadyczny’ – zapisuje się na pojedyncze zajęcia.
II. Zasady obowiązujące podczas zajęć sportowych
1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego oraz obuwia sportowego (biała podeszwa). Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest wzbronione.
2. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez instruktora.
3. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualność.
4. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić to instruktorowi.
5. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
7. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów, jeśli usuniecie uczestnika z zajęć nastąpiło z jego winy.
8. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających.
9. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun prawny.
10. Właściciel ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni.
11. Instruktor prowadzący zajęcia może według swojego uznania i ze względu na bezpieczeństwo uczestników ograniczyć liczbę osób na zajęciach.
12. Uczestnik abonamentowy ma obowiązek zgłoszenia swojej planowanej nieobecności w możliwie najszybszym terminie drogą mailową, SMS’em lub telefonicznie.
13. Uczestnik abonamentowy z dwoma niezgłoszonymi nieobecnościami jest zawieszony w prawie udziału w zajęciach.
III. Regulamin opłat
1. Organizator przekazuje zebrane wpłaty na koszt wynajmu sali, ew. instruktora i akcesoriów sportowych. W przypadku wystąpienia nadpłaty, pieniądze są zwracane uczestnikom lub przeznaczane na cel charytatywny dla szkoły. Organizator nie pobiera żadnych prowizji.
2. Osoba zarejestrowana jest zobowiązana zapłacić za wybrane przez siebie zajęcia sportowe w ciągu 5 dni roboczych od momentu rejestracji za pomocą przelewu bankowego lub wpłaty gotówkowej Organizatorowi. W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę zajęć sportowych, na które dana osoba się zarejestrowała. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
3. W przypadku gdy osoba zarejestrowana opłaci zajęcia po terminie 5 dni roboczych od momentu rejestracji, a grupa będzie miała już komplet uczestników, osoba ta nie zostanie zapisana na zajęcia, a wpłacona kwota zostanie jej zwrócona na rachunek bankowy w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zaniechania organizacji zajęć w przypadku, gdy na dane zajęcia zgłosi się mniej osób niż 50% wielkości grupy.
IV. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
3. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej.
Administrator forum http://opypy.waw.pl Strona firmowa http://likesoft.pl tel. 602 389 106
Avatar użytkownika
Dariusz Kuzma
 
Posty: 525
Dołączył(a): N paź 10, 2010 12:37 am
Imię: Dariusz

Re: Siatkówka w nowej szkole w Książenicach

Postprzez Dariusz Kuzma » Śr sty 15, 2014 8:58 pm

Od lutego 2014 zaczynamy drugi semestr zajęć z siatkówki.
Gramy każdy czwartek w godzinach od 19:00 do 21:00 w szkole w Książenicach.

Są jeszcze 4 miejsca wolne. Zapraszam.
Pozdrawiam,
Darek
tel. 602389106
Administrator forum http://opypy.waw.pl Strona firmowa http://likesoft.pl tel. 602 389 106
Avatar użytkownika
Dariusz Kuzma
 
Posty: 525
Dołączył(a): N paź 10, 2010 12:37 am
Imię: Dariusz

Re: Siatkówka w nowej szkole w Książenicach

Postprzez Dariusz Kuzma » Śr wrz 03, 2014 10:37 pm

Zaczynamy grać we wrześniu w siatkówkę!!

Szkoła Książenice - hala, czwartki godz. 19:00 do 21:00

Zapraszam !!
Są wolne miejsca.

Jest też możliwość gry w poniedziałki o 19:00.
Poziom zróżnicowany, lecz raczej amatorski.

Pozdrawiam,
Administrator forum http://opypy.waw.pl Strona firmowa http://likesoft.pl tel. 602 389 106
Avatar użytkownika
Dariusz Kuzma
 
Posty: 525
Dołączył(a): N paź 10, 2010 12:37 am
Imię: Dariusz

Re: Siatkówka w nowej szkole w Książenicach

Postprzez Dariusz Kuzma » Cz lut 05, 2015 10:36 am

Przyjmuję zapisy na nowy semestr do gry w siatkówkę w szkole w Książenicach.

Czwartek, godz. 19:00 - 21:00

Zapraszam, to naprawdę okazja. Zajęcia odbywają się po kosztach wynajmu sali.
Taniej się nie da!! (chyba, że na plaży lub na trawie)

Zapraszam,
Administrator forum http://opypy.waw.pl Strona firmowa http://likesoft.pl tel. 602 389 106
Avatar użytkownika
Dariusz Kuzma
 
Posty: 525
Dołączył(a): N paź 10, 2010 12:37 am
Imię: Dariusz

Re: Siatkówka w nowej szkole w Książenicach

Postprzez Dariusz Kuzma » Cz wrz 03, 2015 10:41 am

Przyjmuję zapisy na nowy rok szkolny 2015/2016 do gry w siatkówkę w szkole w Książenicach.

Czwartek, godz. 19:00 - 21:00

Zapraszam, to naprawdę okazja. Zajęcia odbywają się po kosztach wynajmu sali.
Taniej się nie da!! (chyba, że na plaży lub na trawie)
Działalność Non-Profit. Wpieramy też szkołę w Książenicach.

Pierwsze zajęcia już dzisiaj!!!

Zapraszam,
Dariusz Kuźma
email: dariusz.kuzma@gmail.com
Administrator forum http://opypy.waw.pl Strona firmowa http://likesoft.pl tel. 602 389 106
Avatar użytkownika
Dariusz Kuzma
 
Posty: 525
Dołączył(a): N paź 10, 2010 12:37 am
Imię: Dariusz

Poprzednia strona

Powrót do Wydarzenia Kulturalne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron